Įvykdyti projektai

GAISRINĖ PRIEKABINĖ SIURBLINĖ STOTIS
GAISRINĖS AUTOCISTERNOS
GAISRINĖS KONTEINERINĖS SIURBLINĖS STOTYS
GAISRINIŲ AUTOCISTERNŲ MODERNIZAVIMAS
MIŠKŲ GESINIMO AUTOMOBILINĖS CISTERNOS
PREVENCINĖ PRIEKABA
ŠTABO AUTOMOBILIS


VILNIAUS ORO UOSTO GAISRINIS AUTOMOBILIS