Istorija

 

 

 

UAB “Castrade” įkurta 1996 m. Tai privataus kapitalo bendrovė, atstovaujanti Suomijos, Vokietijos, Lenkijos bei kitus gamintojus ir aktyviai plečianti savo veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos įmonėmis.

Bendrovės pagrindinis ofisas yra Vilniuje, taip pat yra atstovybė Kaune. Šiuo metu bendrovės kolektyvas  - keturiasdešimt du darbuotojai.

UAB “Castrade” vykdo įvairius energetinius projektus. Pastaraisiais metais bendrovė vykdė generalinio rangovo funkcijas įvairiuose pramoniniuose ir municipaliniuose statybos objektuose -  atlieka garo ir vandens šildymo katilinių projektavimo, statybos, įrengimo, paleidimo-derinimo darbus ir priduoda objektus atitinkamoms institucijoms bei Užsakovui. UAB “Castrade” atlieka garantinę ir pogarantinę katilinių techninę priežiūrą. Bendrovės specialistai stebi rinkų tendencijas, renkasi racionalius ir ekonomiškus, šiuolaikiškus inžinerinius sprendimus ir naujausias technologijas.

Bendrovė statomoms katilinėms komplektuoja visą reikalingą technologinę įrangą:

  • vandens šildymo ir garo katilus bei generatorius skystam, dujiniam ir kietam kurui;
  • dujinio ir skysto kuro degiklius;
  • vandens paruošimo įrangą;
  • siurblius;
  • šilumokaičius;
  • uždaromają bei reguliuojančiąja armatūrą.


UAB "Castrade" didesnę dalį aukščiausios kokybės įrangos tiekia iš gamintojų Suomijoje ir Vokietijoje, kuriuos įmonė atstovauja Lietuvoje, kitą dalį - iš įrangos gamintojų atstovų Lietuvoje, su kuriais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys.

UAB "Castrade" atestuoti specialistai vykdo pastatytų katilinių technologinės įrangos paleidimo-derinimo darbus. Paruošiama visa katilinės pridavimui reikalinga dokumentacija, sudaromos režiminės kortelės, apmokomas aptarnaujantis personalas. Atlikus paleidimo - derinimo darbus, gaunami leidimai eksploatuoti katilinę iš Techninės priežiūros tarnybos bei Energetikos valstybinės inspekcijos ir katilinė perduodama eksploatuoti užsakovui.

Įmonei besiplečiantis, 2008 metais įsteigtas automatikos padalinys. Sugebėjome per trumpą laiką suburti jauną bet aukštos kvalifikacijos specialistų būrį.
Profesionali veiklos patirtis bei reikiama darbuotojų kvalifikacija padeda įmonei kokybiškai ir patikimai atlikti automatizavimo ir elektrotechnikos darbus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Visiems atliekamiems darbams bendrovės darbuotojai turi leidimus.

2012 m. UAB „CASTRADE“ įkūrė dukterinę įmonę UAB „Castrade Service“ - įmonę, teikiančią daugiabučių namų administravimo bei kitas bendrasias pastatų eksploatavimo paslaugas.

Svarbiausi Bendrovės tikslai:

  • didinti veiklos efektyvumą (diegti pažangias technologijas, mažinti sąnaudas, stabiliai vykdyti įsipareigojimus Užsakovams ir t.t.), stiprinti savo išskirtinumą teikiant klientams jų lūkesčius pranokstančius sutarčių įgyvendinimo sprendimus;
  • išlikti profesionalia ir aktyviai veikiančia įmone Lietuvos, bei kaimyninių šalių šilumos ūkio rinkose;
  • glaudžiai bendradarbiauti su Suomijos, Vokietijos, Lenkijos ir kitų šalių šilumos ūkio technologijos gamintojais; plėsti įmonės techninę, materialinę ir finansinę bazę;
  • sutelkti komandiniam darbui aukščiausios kvalifikacijos specialistus nustatytų tikslų įgyvendinimui.


Šių įsipareigojimų įgyvendinimui sukūrėme ir įdiegėme įmonėje Kokybės vadybos sistemą, kuri atitinka EN ISO 9001:2008 standartų reikalavimus, taip pat - Aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą ISO 14001:2004 ir Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal standartą OHSAS 18001:2007.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymais, bendrovė turi teisę užsiimti energetikos įrenginių eksploatavimo, apsaugos ir automatikos sistemų paleidimo ir derinimo bei techninės priežiūros darbais. Turi leidimus dujotiekių, katilinių, garo ir karšto vandens vamzdynų projektavimui bei montavimui.

UAB „Castrade“ yra Lietuvos Vandens tiekėjų asociacijos narė.